neděle 27. dubna 2008

Co dneska dýcháme?

Zajímá Vás, jaký je dneska vzduch v Moravskoslezském kraji?
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava připravil pro nás tyto stránky. Takže než ráno otevřete okno, mrkněte na tohle:

http://www.chmi.cz/OS/info.php?page=uvod.php?typ=ocoPM10

Mapa ukazuje koncentraci PM10 (jemný prach), který poškozuje hlavně kardiovaskulární a plicní systém. Co mapa už neukazuje je koncentrace PM2,5. Vědci považují částice PM2,5 za příčinu největšího poškozování lidského zdraví. Usazují se hluboko v plicích, blokují reprodukci buněk a působí respirační nemoci. Možná se v budoucnu dočkáme i mapy ukazující koncentrace PM2,5.
Limit pro PM10 - 50 [µg/m3]
Limit pro PM2,5 - není stanoven
EP připravuje směrnici o mezní hodnotě PM2,5. Uvažuje se o limitu 25 [µg/m3].